Wyślij CV

Załącz plik .pdf

Załącz prezentację w formacie .mp4 / .avi / .mpeg

Obowiązek informacyjny
Administratorem danych jest Work Room Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) przy ulicy ul.Adama Mickiewicza 19 E. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem rodo@workroom.com.pl lub pisemnie na adres Centrali administratora: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie (...)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Work Room Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) przy ulicy ul. Adama Mickiewicza 19E. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : biuro@workroom.com.pl Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.